FranseHangoren.eu is geregistreerd konijnen fokker:

 • in verschillende kleuren in otter tekening & mignon

De mooiste Franse Hangoren vindt u in de Betuwe

Onze Franse Hangoren huppelen heerlijk rond in grote rennen onder de betuwse fruitbomen.  Gezonde dieren met rastypische kenmerken in de mooiste kleuren.

TE KOOP

Kijk  nu bij Te Koop voor meer informatie

Je vindt ons ook op
FACEBOOK
INSTAGRAM

Klanten vertellen !!

Kijk HIER voor recente berichten en reviews

Fokkerij

Met de Samenwerkende fokkers is een startsein gegeven om het fokken een niveau hoger te tillen en fokkers bewust te maken van het belang van de registratie en kennis die nodig is om eerlijk, transparant en verantwoord te fokken met Franse hangoren. Dit in het belang van deze dieren.

Zo zijn wij onze kennis op het gebied van de genetica aan het verbreden om zo steeds beter te begrijpen waarom bepaalde combinatie beter zijn voor de kleur, de bouw en met name de gezondheid van onze konijnen.

Onze fokkerij is kleinschalig doch doelgericht. Wij werken toe naar een gezond dier met de juiste kenmerken.
Dieren die wij fokken blijven in principe bij ons maar natuurlijk kunnen we niet alles aanhouden. Door zuivere selectie voor de fokkerij blijven alleen de beste dieren in onze stal. Voor de dieren die wij niet selecteren zoeken wij een goed nieuw huisje. Naast dat wij ons zelf scholen werken wij samen met dierenarts Peter Klaver. Hij adviseert ons op medisch gebied.

Van tijd tot tijd zijn er jonge dieren te koop.   Mocht u vragen hebben of een keertje willen komen kijken ? neem gerust contact met ons op en stuur een appje via het icoontje rechts onderin uw scherm.
U bent van harte welkom

Over fokken

De Franse hangoren zijn erg lieve, rustige en aanhankelijke konijnen. Wij zijn er dagelijks veel mee bezig. Het is onze hobby! Omdat we er zoveel mee bezig zijn hebben wij voorkeuren ontwikkelt voor kleuren, bouw en karakter en die factoren hebben er voor gezorgd dat wij proberen om grote grove en vooral lieve en rustige konijnen te fokken in onze favoriete kleuren en dan graag op een verantwoorde manier.
Wij fokken jaarlijks enkele nesten en proberen zo ons fokdoel te benaderen. Dieren die we fokken en niet aanhouden, die bieden wij te koop aan.

Daarnaast is er meestal veel bezoek in onze stal. Kijkers die we graag info geven over de Franse Hangoor. Wij vinden het fijn om meer mensen kennis te laten maken met dit leuke ras. U bent van harte welkom.

Wij zijn deze samenwerking gestart om het fokken met Franse Hangoren naar een hoger niveau te tillen en onze fokkerij transparant te maken. Geen duistere schuurtjes waar tientallen dieren in hokjes alleen maar produceren voor tentoonstellingen (TT’s zoals het vaak genoemd wordt) maar zichtbaar gezonde dieren uit met zorg gekozen combinaties die worden gehouden in dierwaardige verblijven.

Wij hebben onze eigen lokatie en eigen dieren. Wij overleggen over de combinaties die we maken of willen gaan maken. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij altijd volgens vast richtlijnen fokken. Het netwerk wat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd helpt ons met het vinden van geschikte dieren. Zo kennen wij veel fokkers in Nederland en buitenland en wij schromen ook niet om andere om hun mening of kennis te vragen.

Heeft u vragen?..  schroom niet en stel uw vraag.

Waarom dan toch fokken? Omdat wij met zorg werken aan gezonde Franse Hangoren. Dat mag niet zomaar. Sinds 1 juli 2014 is er een wet waarin staat beschreven wat mag en wat niet.

Iedere fokker heeft een bewijs van Vakbekwaamheid nodig, omdat dit nog nieuw is geld er een overgangstermijn.
Was de fokker voor 01-07-2014 al bezig met deze activiteiten dan heeft hij/zij tot 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid in te sturen. Is de fokker na 01-07-2014 begonnen dan is er voor 01-07-2016 een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit bewijs van vakbekwaamheid dient iedere fokker in te sturen bij de RVO.

Voor deze nieuwe wet is er geen verschil meer tussen een nestje hebben en verkopen en fokken. Voor de wet is iedereen die een nestje konijnen heeft en de diertjes verkoopt een fokker en daarvoor gelden nieuwe en striktere regels. Ook de zogenaamde ‘oeps nestjes’ vallen onder ‘fokken’. Eigenaren van konijnen zullen dus bewuster om moeten gaan met hun dieren, en zich aan de regels van fokken, verzorging en huisvesting moeten houden. Wij spreken de wens uit dat het RVO meer duidelijkheid verschaft over deze wet en de gevolgen ervan.
Hieronder de indicaties die het RVO beschrijft.
LET OP:

 • Het woord ‘beroepsmatig’ in de aanhef zegt niets over het wel of niet winst maken uit verkoop van gefokte dieren.
 • Een fokker dient zich al te registreren wanneer er bijvoorbeeld maar één van onderstaande indicaties van toepassing is.

Dat is natuurlijk het belangrijkste!
De Franse Hangoor wordt over het algemeen niet zo oud. Er zijn uitzonderingen maar meestal worden ze rond de 4 a 5 jaar oud. Daar wil je zo optimaal mogelijk van genieten en in die 5 jaar wil je graag dat ook zij genieten en konijn kunnen zijn.

Daarom letten wij op een goede gezondheid en dat begint al bij de aanschaf van dieren waarmee een lijn gestart wordt. Om een hele nieuwe lijn op te bouwen moet je zeker zijn dat je geen fouten en foutjes in je lijn fokt.

Daarna moeten wij als fokker kritisch kunnen zijn en zo zuiver mogelijk selecteren met welke dieren wij verder fokken.  Dat brengt met zich mee dat er soms dieren beschikbaar komen voor verkoop. Wij noemen deze dieren dan minder-fok-geschikt.
Voor een liefhebber zal die informatie minder belangrijk zijn dan voor een fokker. Een fokker wil zijn lijn(en)immers verbeteren.

Als wij een nieuw dier kopen om mee te fokken dan vragen wij de fokker/eigenaar het hemd van zijn/haar lijf en hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • hoe oud is het dier ?
 • het tatoeagenr ?
 • waar komt het dier oorspronkelijk vandaan ?
 • van welke fokker komt het dier ?
 • wie zijn de ouder dieren ?
 • waar komen die vandaan ?
 • elke kleuren hebben de ouderdieren en die daarvoor ?
 • hoeveel nesten heeft de voedster al gehad ?

Bovendien kijken wij als wij gaan kijken het hele dier na, tanden, ogen, oren, vacht, pootjes en geslacht enz enz. Wij houden alles bij en schrijven alles op. Alleen zo kunnen wij de gezondheid van dieren in kaart brengen en redelijk goed bepalen of een dier fok-geschikt is. Wij doen ook altijd navraag bij vorige eigenaren en/of de fokker. Wij vinden het heel belangrijk te weten wat er in de lijn van het dier allemaal is gebeurd. Merken wij dat een fokker de informatie niet wil geven, dan gaan wij er vanuit dat er iets ‘te verbergen is’.
Hier gaan de alarmbellen rinkelen !!

Wij vinden dat een fokker moet weten waar hij/zij mee bezig is en verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelen met de dieren. Fok je een nestje dan moet je vooraf goed bedenken of de dieren die gebruikt fok-geschikt zijn. Een gezond dier is wat anders dan een fok-geschikt dier. De gezondheid kan je een dierenarts vaststellen maar of het dier fok-geschikt is kan ook een dierenarts niet (altijd) zien. Dat kan een fokker je wel vertellen als die goed zijn/haar huiswerk heeft gedaan.

Wij zorgen er in ieder geval voor dat we altijd niet- verwante dieren combineren en wij zullen nooit dieren inzetten die een op wat voor manier dan ook fok-ON-geschikt zijn. Wij geven ook altijd openheid van zaken. Op de pagina waar wij onze dieren tonen kan je zien -als die informatie bij ons bekend is- bij welke fokker ze vandaan komen en wie de ouder dieren zijn. Iedereen kan contact opnemen met de bewuste fokker en navraag doen.

Fok-ON-geschikt:
Soms verkopen ook wij dieren die niet geschikt zijn voor de fokkerij. Dat wordt voor de koop duidelijk aangegeven en besproken. Het dier is niet minder lief en kan prima als een lieve knuffel mee met een nieuwe eigenaar. Helaas gebeurd het soms dat er toch mee gefokt wordt en als die fokker niet eerlijk is kunnen de nakomelingen weer bij andere fokkers terecht komen en zo kan de hele kleur- of ras populatie in gevaar brengen.
Daar wij dit ook recent (mei 2015) weer hebben ervaren zullen wij fok-ON-geschikte dieren alleen nog maar gecastreerd verkopen. Vraag daarom altijd goed na en vraag evt. ook andere fokkers om informatie.

Een goede en eerlijke fokker heeft vaak meerdere dieren/nesten in één kleur. Zo kan hij/zij toewerken naar zijn/haar ideaalbeeld. Bovendien verzorgt hij/zij de dieren goed. De hokken/rennen zien er netjes uit, de dieren zijn verzorgd en hebben een dierwaardig bestaan. Let ook eens op het enthousiasme waarmee de fokker over zijn/haar dieren verteld.

D.m.v. een stamboom op de website geven wij de achtergrond aan van de dieren. Omdat er voor de Franse Hangoren geen centraal georganiseerde database is zal een fokker zelf iets op papier moeten zetten.
Dat vinden wij niet voldoende, wij hebben de geschiedenis van de dieren op de website geplaatst. Zo kunt u alle gegevens bij de oorspronkelijke fokker navragen. Wij geven onze konijnen geen stamboom mee.
Wel krijgen alle door ons gefokte konijnen een certificaat mee. Met dit certificaat willen wij de raszuiverheid en het belang van eerlijk fokken benadrukken. Wij staan voor waar wij mee bezig zijn.

Een franse hangoor is niet goedkoop. Als je een Fransje wil kopen, zoek dan eerst een goede fokker. Koop nooit zomaar een konijn ergens zonder te weten wat de ouderdieren zijn en wat er voor het dier in de lijn zit. Ga kijken en ga op je gevoel af. Weet je het niet zeker vraag dan eens rond bij andere fokkers. Die ervaring is goud waard.

U.B.N. staat voor; Uniek bedrijfs Nummer.
Er gaan allerlei verhalen de ronde over het wel of niet verplicht registreren en het hebben van een UBN.
Het zou bewijzen dat iemand geen liefhebber is maar op geld uit is e.d…..  Het UBN is niets anders dan een centraal register waardoor het fokken van dieren in het algemeen controleerbaar wordt. Meer is het niet.

Iedereen die sinds 1 juli 2014 een nestje konijnen heeft – ook het zogenaamde ‘oeps’nest-  is voor de wet een fokker en moet voldoen aan de nieuwe wet Dieren en houders van dieren.  Dit houd o.a. dat de fokker zich dient te registreren en dus gecontroleerd kan worden.
E.e.a. staat beschreven in de Wet Dieren en houders van dieren

Tevens dient de fokker zich te houden aan een aantal regels op het gebied van dierenwelzijn, vakbekwaamheid en huisvesting van zijn konijnen en dient hij/zij in het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid
Lees hier meer over deze regels.

Wat betekend een UBN-registratie dan nu precies voor een fokker ?

 • Een UBN is te registreren op de website van de RVO  en is een voorwaarde voor fok, opvang of handel, maar daarnaast gelden nog een aantal voorwaarde
 • Een fokker heeft een bewijs van vakbekwaamheid nodig, omdat dit nog nieuw is geldt er een overgangstermijn.
 • Was een fokker voor 01-07-2014 (aantoonbaar) al bezig met de huidige activiteiten dan heeft de fokker tot 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid in te sturen.
 • Is de fokker  na 01-07-2014 begonnen dan was er voor 01-07-2016 een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit bewijs van vakbekwaamheid dient de fokker in te sturen bij de RVO.
 • De fokker dient zich aan de regels voor fokken, verzorging en huisvesting te houden.

Een mooie website met allerlei info over konijnen kijk je op dierennieuws

Over voeding

Wees heel voorzichtig met ander ( groen) voer. Ga hier pas mee beginnen als ze 16 weken zijn, tot die tijd alleen water, veel hooi en stro en een handje bix geven!
De darmflora is pas met 16 weken volledig ontwikkeld. Tot die tijd is de zuurgraad in de darmen nog laag waardoor nog niet alle bacteriën gedood kunnen worden.

Veel konijnen krijgen veel te veel bix. Met alle gevolgen van dien.
Let op dat je konijn hooi en stro krijgt. dat is voer voor je konijn.  Als je daarnaast wat bix geeft is het goed maar draai het niet om!
Heb je konijn dat bix eet en zijn hooi en stro laat staan?.. haal dan de bix weg en wacht tot hij weer hooi gaat eten. Doe alles wat je veranderd bij een konijn geleidelijk en niet ad-hoc.
Hooi is heel belangrijk voor een gezonde darmflora. Zie je dat je konijn uit zichzelf veel hooi en stro eet, dan kun je bix geven.
Zie je echter dat de verhoudingen scheef lopen en zie je hem niet meer knabbelen, geef hem dan ongeveer 25 gram korrels per kg lichaamsgewicht en verder niets dan hooi en stro en water. Voer de hoeveelheid brokken wel op naarmate je konijntje ouder wordt.

Geef nog steeds geen -en eigenlijk nooit- grote hoeveelheden vers groen maar een klein beetje en lekker gevarieerd.  Kijk naar de keutels, blijven dit harde keutels dan kun je dit voer gewoon blijven geven.
Constateer je echter diaree, dan geef je voorlopig geen groenvoer meer totdat de ontlasting weer normaal is. Daarna kun je een heel klein beetje proberen en langzaam de hoeveelheid weer opvoeren. Begin met de grootte van een postzegel en bouw dit langzaam op.
Wees erg consequent met voeren dus niet 3 weken niks en dan een krop andijvie geven.

onder de 16 weken :

 • 80% hooi
 • 20 % stro
 • een bakje vol met korrels onbeperkt (zolang hij maar hooi en stro eet)
 • altijd vers water.

vanaf 16 weken:

 • Het zelfde als boven + paardenbloemblaadjes,weegbree, gras
 • onkruid uit de tuin gevarieerd (let op bij heersende virussen en evt gifgebruik)
 • wilgen-, en fruitboomtakken
 • af en toe een traktatie om de band te versterken tussen jou en jouw konijn

Voor deze nieuwe wet is er geen verschil meer tussen een nestje hebben en verkopen en fokken. Voor de wet is iedereen die een nestje konijnen heeft en de diertjes verkoopt een fokker en daarvoor gelden nieuwe en striktere regels. Ook de zogenaamde ‘oeps nestjes’ vallen onder ‘fokken’. Eigenaren van konijnen zullen dus bewuster om moeten gaan met hun dieren, en zich aan de regels van fokken, verzorging en huisvesting moeten houden. Wij spreken de wens uit dat het RVO meer duidelijkheid verschaft over deze wet en de gevolgen ervan.
Hieronder de indicaties die het RVO beschrijft.
LET OP:

 • Het woord ‘beroepsmatig’ in de aanhef zegt niets over het wel of niet winst maken uit verkoop van gefokte dieren.
 • Een fokker dient zich al te registreren wanneer er bijvoorbeeld maar één van onderstaande indicaties van toepassing is.

Het zelfde als van 16 weken echter alleen breng je de korrels iets terug naar 200 gram.
Alles mag op het gevoel.
kijk goed naar je konijn.

Geef zeker geen yoghurt drops of honing overgoten sticks.
Ook de geperste hooiblokken of grassnoepjes zijn geen goeie optie. Als je de moeite doet om goede voeding te kopen, doe je er beter aan om je konijn betere hooi en kruiden te geven.
Bij De konijnenwinkel kan je terecht voor gezonde traktaties, zij hebben een selectie gemaakt van voer en snacks die verantwoord zijn.

Je konijn eet ong. 200 gr korrels per dag. Een ruime bak is belangrijk.
Zorg dat je het bakje vastmaakt of dat de bak zwaar genoeg is zodat je konijn er niet mee kan gaan slepen. Daar zijn allerlei oplossingen voor

Een bakje water is beter dan een fles.  Kijk daarvoor goed naar je konijn.
Er zijn flessen die je aan de buitenkant van het hok kunt vullen. Tegenwoordig kan je deze flessen ook in een klem in het hok hangen.
Let op een fles kan ook nare gevolgen voor je konijn brengen. Als je konijn normaal drinkt (likt) aan de nippel is het prima. Trekt je konijn steeds aan de nippel dan haal je de fles weg en geef je een bakje met water. Dat is beter voor de stand van de tanden.

Een ruifje heb je nodig om het hooi van je konijn droog en schoon te houden. Je klemt of schroeft dit gemakkelijk in/aan het gaas van het hok. Natuurlijk kan je zelf ook iets maken van hout of gaas.
Let op:  je konijn moet altijd hooi tot zijn/beschikking hebben, dit is zijn voeding!  bix is voor erbij.

 • houd je waterfles/bakje altijd goed schoon. Is je fles groen geworden, dan kan je de fles schoonmaken met een babyfles-rager maar je kan het ook doen met zand en water. Vul je fles met water en strooi er een dikke laag rijst of fijn zand in. sluit de fles goed af en schud de fles flink. De zandkorrels schuren de wand schoon.
 • Natuurlijk moet je de fles en bakjes af en toe even met een sopje schoonmaken. Een gewoon afwasmiddel is voldoende. wel heel goed afspoelen!
 • Plaats het konijnentoilet onder de hooiruif en/of evt hoog geplaatste voerbak. Hier zullen ws de meeste keutels ‘vallen’ en kan je alles gemakkelijker schoonhouden.

Als je konijntje net hebt opgehaald, laat je het diertje het beste met rust en geef het de tijd om te wennen aan zijn/haar nieuwe situatie en miss een beetje bij laten komen van de autorit.
Geef je konijn nooit gelijk zijn bix.  Een konijn moet eten, dat is waar maar bix is in deze situatie niet de goede oplossing. Geeft water en hooi en kijk af en toe of je keutels ziet.

 • Zie je na een paar uur geen keutels.. dan ga je als een speer met het konijn naar de Dierenarts.  De darmen liggen stil en dat is levensbedreigend voor je konijn.
 • krijgt je konijn diaree.. kijk dan of hij hooi eet. Het diertje moet echt eten.  Eet het niet ook dan ga je naar de dierenarts.
 • Geef in bovenstaande gevallen geen water als je even moet wachten op de dierenarts.

Zie je wel keutels, dan kan je de volgende dag wat bix geven wat je hebt meegekregen van de fokker. Je blijft kijken of er meer keutels gelegd worden.
Heel langzaam ga je nu over op het voer wat je zelf gaat geven. maar blijf je konijn goed in de gaten houden.

Welkom in de Betuwe

In onze boomgaard houden wij onze Franse Hangoren. In de winter lekker beschut door de grote haag, de fruit- en notenbomen en een groot groen platanendak.  Iedere ren heeft een vast binnenhok en is deels overdekt zodat de konijnen altijd warm en droog kunnen zitten.  De rennen kunnen met elkaar verbonden worden zodat wij bij groepen meer ruimte kunnen bieden.

Vrij rondrennen & knabbelen aan vers fruithout

Wij geven de konijnen dagelijks hooi en stro en natuurlijk bix. Ook geven wij een beetje paarden kruidenmueslie. Hier smullen ze van en het is erg goed voor o.a. hun vacht. Ook is er altijd wat fruithout om op te knabbelen en groenvoer. Af en toe een oud stuk brood is ook een traktatie.
Wij geven nooit snacks zoals honing staafjes of yoghurt snoepjes…. alles wat wij geven komt direct uit de natuur.

Kijk om je heen

Onze konijnen lopen altijd los buiten in de grote ren. Zij hebben daar de ruimte om te spelen en te rennen.

De rennen zijn aan elkaar te koppelen zodat als er grotere groepen bij elkaar lopen de ruimte verdeeld kan worden. Zo kunnen de konijnen zich als ze dat willen terugtrekken en toch in groepen leven.
Otters is meerdere kleuren.. Dat is ons Doel.

Hokken ?

Een konijn hoort niet in een hok.  Onze fransjes lopen los zoals je hebt kunnen lezen.
Voor extra goede verzorging voor, tijdens en na bevallingen, zieke- en /of dieren die herstellende zijn hebben wij enkele ruime hokken in onze overdekte stal. Naast het feit dat wij de dieren daar beter in de gaten kunnen houden en verzorgen is er ook 24 uur per dag camera toezicht.
Deze overdekte stal is koel en goed geventileerd. Jonge dieren kunnen hier evt. ook los rond huppelen.

Inspiratie nodig ??

Kijk hier als je wat inspiratie nodig hebt voor het realiseren van een goede huisvesting voor je konijnen. Veel eigenaren lopen met dezelfde vragen rond en hier delen wij foto’s van ideeën van anderen.  Wie weet helpt het je om je nieuwe ren verder te realiseren.