De mooiste Franse Hangoren vindt u in de Betuwe

Onze Franse Hangoren huppelen heerlijk rond in grote rennen onder de betuwse fruitbomen.  Gezonde dieren met rastypische kenmerken in de mooiste kleuren.
Dat is pas genieten !

Wij fokken:

 • Ottervarianten
 • Magpi
 • Oranje

Geregistreerd fokker

Fokkerij

Met de Samenwerkende fokkers is een startsein gegeven om het fokken een niveau hoger te tillen en fokkers bewust te maken van het belang van de registratie en kennis die nodig is om eerlijk, transparant en verantwoord te fokken met Franse hangoren. Dit in het belang van deze dieren.

Onze fokkerij is kleinschalig doch doelgericht. Wij werken toe naar een gezond dier met de juiste kenmerken.
Dieren die wij fokken blijven in principe  bij ons. Regelmatig zitten er dieren tussen die niet geschikt zijn voor de fok. Daarvoor zoeken wij een goed nieuw huisje. Naast dat wij ons zelf scholen werken wij samen met dierenarts Peter Klaver. Hij adviseert ons op medisch gebied.

Van tijd tot tijd zijn er jonge dieren te koop.   Mocht u vragen hebben of een keertje willen komen kijken ? neem gerust contact met ons op.   U bent van harte welkom

Over fokken

De Franse hangoren zijn erg lieve, rustige en aanhankelijke konijnen. Wij zijn er dagelijks veel mee bezig. Het is onze hobby! Omdat we er zoveel mee bezig zijn hebben wij voorkeuren ontwikkelt voor kleuren, bouw en karakter en die factoren hebben er voor gezorgd dat wij proberen om grote grove en vooral lieve en rustige konijnen te fokken in onze favoriete kleuren en dan graag op een verantwoorde manier.
Wij fokken jaarlijks enkele nesten en proberen zo ons fokdoel te benaderen. Dieren die we fokken en niet aanhouden, die bieden wij te koop aan.

Daarnaast is er meestal veel bezoek in onze stal. Kijkers die we graag info geven over de Franse Hangoor. Wij vinden het fijn om meer mensen kennis te laten maken met dit leuke ras. U bent van harte welkom.

Wij zijn deze samenwerking gestart om het fokken met Franse Hangoren naar een hoger niveau te tillen en onze fokkerij transparant te maken. Geen duistere schuurtjes waar tientallen dieren in hokjes alleen maar produceren voor tentoonstellingen (TT’s zoals het vaak genoemd wordt) maar zichtbaar gezonde dieren uit met zorg gekozen combinaties die worden gehouden in dierwaardige verblijven.

Wij hebben onze eigen lokatie en eigen dieren. Wij overleggen over de combinaties die we maken of willen gaan maken. Wij hebben met elkaar afgesproken dat wij altijd volgens vast richtlijnen fokken. Het netwerk wat wij in de loop der jaren hebben opgebouwd helpt ons met het vinden van geschikte dieren. Zo kennen wij veel fokkers in Nederland en buitenland en wij schromen ook niet om andere om hun mening of kennis te vragen.
Kortom wij zijn enthousiaste fokkers met een duidelijk doel en wij denken dat wij door samen te werken dat doel sneller bereiken.

Heeft u vragen?..  schroom niet en stel uw vraag.

Waarom dan toch fokken? Omdat wij met zorg werken aan gezonde Franse Hangoren. Dat mag niet zomaar. Sinds 1 juli 2014 is er een wet waarin staat beschreven wat mag en wat niet.

Iedere fokker heeft een bewijs van Vakbekwaamheid nodig, omdat dit nog nieuw is geld er een overgangstermijn.
Was de fokker voor 01-07-2014 al bezig met deze activiteiten dan heeft hij/zij tot 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid in te sturen. Is de fokker na 01-07-2014 begonnen dan is er voor 01-07-2016 een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit bewijs van vakbekwaamheid dient iedere fokker in te sturen bij de RVO.

Voor deze nieuwe wet is er geen verschil meer tussen een nestje hebben en verkopen en fokken. Voor de wet is iedereen die een nestje konijnen heeft en de diertjes verkoopt een fokker en daarvoor gelden nieuwe en striktere regels. Ook de zogenaamde ‘oeps nestjes’ vallen onder ‘fokken’. Eigenaren van konijnen zullen dus bewuster om moeten gaan met hun dieren, en zich aan de regels van fokken, verzorging en huisvesting moeten houden. Wij spreken de wens uit dat het RVO meer duidelijkheid verschaft over deze wet en de gevolgen ervan.
Hieronder de indicaties die het RVO beschrijft.
LET OP:

 • Het woord ‘beroepsmatig’ in de aanhef zegt niets over het wel of niet winst maken uit verkoop van gefokte dieren.
 • Een fokker dient zich al te registreren wanneer er bijvoorbeeld maar één van onderstaande indicaties van toepassing is.

Dat is natuurlijk het belangrijkste! De Franse Hangoor wordt over het algemeen niet zo oud. Er zijn uitzonderingen maar meestal worden ze rond de 4 a 5 jaar oud. Daar wil je zo optimaal mogelijk van genieten en in die 5 jaar wil je graag dat ook zij genieten en konijn kunnen zijn. Daarom letten wij heel erg op hun gezondheid en dat begint al bij de aanschaf van dieren waarmee een nestje wordt gefokt. Om een hele nieuwe lijn op te bouwen moet je zeker zijn dat je geen fouten en foutjes in je lijn fokt.

Als wij een nieuw dier kopen om mee te fokken dan vragen wij de fokker/eigenaar het hemd van zijn/haar lijf en hanteren wij de volgende richtlijnen:

 • hoe oud is het dier ?
 • het tatoeagenr ?
 • waar komt het dier oorspronkelijk vandaan ?
 • van welke fokker komt het dier ?
 • wie zijn de ouder dieren ?
 • waar komen die vandaan ?
 • elke kleuren hebben de ouderdieren en die daarvoor ?
 • hoeveel nesten heeft de voedster al gehad ?

Bovendien kijken wij als wij gaan kijken het hele dier na, tanden, ogen, oren, vacht, pootjes en geslacht enz enz. Wij houden alles bij en schrijven alles op. Alleen zo kunnen wij de gezondheid van dieren in kaart brengen en redelijk goed bepalen of een dier fok-geschikt is. Wij doen ook altijd navraag bij vorige eigenaren en/of de fokker. Wij vinden het heel belangrijk te weten wat er in de lijn van het dier allemaal is gebeurd. Merken wij dat een fokker de informatie niet wil geven, dan gaan wij er vanuit dat er iets ‘te verbergen is’.
Hier gaan de alarmbellen rinkelen !!

Wij vinden dat een fokker moet weten waar hij/zij mee bezig is en verantwoordelijkheid draagt voor zijn/haar handelen met de dieren. Fok je een nestje dan moet je vooraf goed bedenken of de dieren die gebruikt fok-geschikt zijn. Een gezond dier is wat anders dan een fok-geschikt dier. De gezondheid kan je een dierenarts vaststellen maar of het dier fok-geschikt is kan ook een dierenarts niet (altijd) zien. Dat kan een fokker je wel vertellen als die goed zijn/haar huiswerk heeft gedaan.

Wij zorgen er in ieder geval voor dat we altijd niet- verwante dieren combineren en wij zullen nooit dieren inzetten die een op wat voor manier dan ook fok-ON-geschikt zijn. Wij geven ook altijd openheid van zaken. Op de pagina waar wij onze dieren tonen kan je zien -als die informatie bij ons bekend is- bij welke fokker ze vandaan komen en wie de ouder dieren zijn. Iedereen kan contact opnemen met de bewuste fokker en navraag doen.

Fok-ON-geschikt:
Soms verkopen ook wij dieren die niet geschikt zijn voor de fokkerij. Dat wordt voor de koop duidelijk aangegeven en besproken. Het dier is niet minder lief en kan prima als een lieve knuffel mee met een nieuwe eigenaar. Helaas gebeurd het soms dat er toch mee gefokt wordt en als die fokker niet eerlijk is kunnen de nakomelingen weer bij andere fokkers terecht komen en zo kan de hele kleur- of ras populatie in gevaar brengen.
Daar wij dit ook recent (mei 2015) weer hebben ervaren zullen wij fok-ON-geschikte dieren alleen nog maar gecastreerd verkopen. Vraag daarom altijd goed na en vraag evt. ook andere fokkers om informatie.

Een goede en eerlijke fokker heeft vaak meerdere dieren/nesten in één kleur. Zo kan hij/zij toewerken naar zijn/haar ideaalbeeld. Bovendien verzorgt hij/zij de dieren goed. De hokken/rennen zien er netjes uit, de dieren zijn verzorgd en hebben een dierwaardig bestaan. Let ook eens op het enthousiasme waarmee de fokker over zijn/haar dieren verteld.

D.m.v. een stamboom op de website geven wij de achtergrond aan van de dieren. Omdat er voor de Franse Hangoren geen centraal georganiseerde database is zal een fokker zelf iets op papier moeten zetten.
Dat vinden wij niet voldoende, wij hebben de geschiedenis van de dieren op de website geplaatst. Zo kunt u alle gegevens bij de oorspronkelijke fokker navragen. Wij geven onze konijnen geen stamboom mee.
Wel krijgen alle door ons gefokte konijnen een certificaat mee. Met dit certificaat willen wij de raszuiverheid en het belang van eerlijk fokken benadrukken. Wij staan voor waar wij mee bezig zijn.

Een franse hangoor is niet goedkoop. Als je een Fransje wil kopen, zoek dan eerst een goede fokker. Koop nooit zomaar een konijn ergens zonder te weten wat de ouderdieren zijn en wat er voor het dier in de lijn zit. Ga kijken en ga op je gevoel af. Weet je het niet zeker vraag dan eens rond bij andere fokkers. Die ervaring is goud waard.

U.B.N. staat voor; Uniek bedrijfs Nummer.
Er gaan allerlei verhalen de ronde over het wel of niet verplicht registreren en het hebben van een UBN.
Het zou bewijzen dat iemand geen liefhebber is maar op geld uit is e.d…..  Het UBN is niets anders dan een centraal register waardoor het fokken van dieren in het algemeen controleerbaar wordt. Meer is het niet.

Iedereen die sinds 1 juli 2014 een nestje konijnen heeft – ook het zogenaamde ‘oeps’nest-  is voor de wet een fokker en moet voldoen aan de nieuwe wet Dieren en houders van dieren.  Dit houd o.a. dat de fokker zich dient te registreren en dus gecontroleerd kan worden.
E.e.a. staat beschreven in de Wet Dieren en houders van dieren

Tevens dient de fokker zich te houden aan een aantal regels op het gebied van dierenwelzijn, vakbekwaamheid en huisvesting van zijn konijnen en dient hij/zij in het bezit te zijn van een bewijs van vakbekwaamheid
Lees hier meer over deze regels.

Wat betekend een UBN-registratie dan nu precies voor een fokker ?

 • Een UBN is te registreren op de website van de RVO  en is een voorwaarde voor fok, opvang of handel, maar daarnaast gelden nog een aantal voorwaarde
 • Een fokker heeft een bewijs van vakbekwaamheid nodig, omdat dit nog nieuw is geldt er een overgangstermijn.
 • Was een fokker voor 01-07-2014 (aantoonbaar) al bezig met de huidige activiteiten dan heeft de fokker tot 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid in te sturen.
 • Is de fokker  na 01-07-2014 begonnen dan was er voor 01-07-2016 een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Dit bewijs van vakbekwaamheid dient de fokker in te sturen bij de RVO.
 • De fokker dient zich aan de regels voor fokken, verzorging en huisvesting te houden.